Het bedrijf

Bedrijfsinformatie
Erve Wiecherdinck houdt zich bezig met het fokken van het franse vleesras Blonde d'Aquitaine. Het bedrijf bestaat uit circa 18 hectare cultuurgrond en 2 hectare bosgrond. Daarnaast wordt er ruim 5 hectare natuurland gepacht. Er wordt jaarlijks circa 2 hectare mais verbouwd. 

Voor de huisvesting van de dieren zijn 3 stallen beschikbaar. 
In de open-frontstal, staan de dieren tijdens het eten op roosters, om vervolgens in ruime strohokken te kunnen gaan liggen. Verder is er een ruimte waar de koeien aangebonden staan in combinatie met strohokken voor de jonge kalveren. 
De grootste stal is een stal met veel luchtinhoud. In deze stal staan drachtige koeien, koeien met kalveren en guste dieren. Aan de ene kant van de stal staan de dieren aangebonden in karokeerbeugels.
Aan de andere kant lopen de dieren in strohokken voorzien van een vastzet voerhek. Hier verblijven de dieren die tochtig moeten worden. In de stal is een apart hok voor het afkalven en een hok voor de stier.
De open stal is ook echt open. Dat wil zeggen, er zitten geen muren om heen. Rondom is de stal voorzien van stierenhekken. De stal heeft 4 grote strohokken met vastzet voerhekken.

Vrijwel alle koeien worden geïnsemineerd. Voor een goede tochtigheidswaarneming loopt er een gesteriliseerde stier tussen de koeien. 

De voeding van de dieren bestaat uit kuilvoer, maïs, graszaadhooi, eventuele goedkope bijproducten zoals aardappelen of aardappelvezel. De stieren, koeien met kalveren en kalveren krijgen eveneens krachtvoer bijgevoerd. Er zijn circa 100 zuivere Blonde d'Aquitaine dieren op het bedrijf.

Het bedrijf heeft een lepto- en IBR vrije gezondheidstatus.


Stamboekfokkerij

Koefamilie
De gehele Blonde d'Aquitaine veestapel bestaat uit zelf gefokte dieren. 
Aan de basis van de veestapel staat de tweevoudige Franse Kampioenskoe ULA.

Ula

Stammoeder ULA
In 1989 heeft importeur Roelof van den Berg uit IJsselmuiden de 2-voudige Franse Kampioenskoe ULA (fokker monsieur Fernand Descazeaux) naar Nederland gehaald. ULA (v. Maestro) is in december 1989 Kampioen van Nederland geworden. De koe was op dat moment drachtig van de Tresor zoon Acteur. Uit deze combinatie is op 18 juni 1990 is het kalf Fantastic geboren. 

Fantastic

FANTASTIC
In mei 1992 is Fantastic door het bedrijf Erve Wiecherdinck aangekocht en vrijwel direct gebruikt voor embryo-transplantatie. De embryo-transplantaties worden uitgevoerd door de dierenartsen Freek Lok en Bert Schutte van ETS-Holland in Dronten. 

Fantastic is met diverse topstieren gespoeld.
De gebruikte stieren zijn onder meer: Nestor, Dizier, Cresson, Vaillant, Van, Condor, Empire, Eusephos, Ferrari ET. Het overgrote deel van de gewonnen embryo's is op het eigen bedrijf ingezet in kruislingdieren of gewone melkkoeien. Daarnaast zijn er embryo's van Fantastic verkocht naar Zimbabwe.

Predikaat preferente stammoeder

PREFERENTE STAMMOEDERS uit de lijn ULA - Fantastic

IDEALE (v. Nestor)

In navolging van Fantastic, zijn ook enkele van haar dochters gebruikt voor embryo-transplantatie.
Met name de Nestor-dochter Ideale is eveneens volop gebruikt voor ET. Zij is onder meer gespoeld met de stieren: CanCan, Ramo, Leo, Aubin, Hublo, Sazeau, Bazooka, Dizier, Apollon en Ferrari ET.
Deze koe vererft goed bespierde, zware dieren en heeft inmiddels ook het predikaat Preferente Stammoeder verkregen.

PREFERENTE STAMMOEDERS uit de lijn ULA - Fantastic - Ideale

ACTRICE (v. Leo)
Actrice, de Leo dochter uit Ideale heeft inmiddels evenals haar moeder en grootmoeder ook het predikaat PREFERENTE STAMMOEDER verkregen.

Twee van haar dochters zen haar klein dochter zijn ook Preferente stammoeders

DAPHNE (v. Excellent ET)
Daphne is een voortreffelijke fokkoe. Elk jaar een kalf en ze kalf bijzonder gemakkelijk af.

GIDOLE (v. Ferrari ET)
Gidole is een vruchtbare koe met veel melk.

Ideale (v. GautierT)
Gautiere is de moeder van de Pistart (AV 88 op 1 jarige leeftijd) en kampioen op de NVM in 2019 bij de stieren tot 1 jaar.

ULA (v. CanCan)
Ula heeft evenals haar moeder en grootmoeder het predikaat Preferente stammoeder gekregen. 
In combinatie met De Roodheuvel B.V. is de Ideale-dochter Ula (vader CanCan) gespoeld met de bekende stier Mars. Dochters uit deze combinatie hebben goed gescoord op de keuringen in Marienheem, Enter en Ermelo.

Ula is een zeer vruchtbare koe. Na de ET sessies is ze op een leeftijd van 34 maanden bevallen van een tweeling. Daarna heeft ze elk jaar een kalf gegeven. Dit met een tussenkalftijd van 355 dagen.

Esther_met_Bounty_op_de_keuring_in_Enter

Esther met Bounty op de keuring in Enter.

BOUNTY
Bounty, de Mars dochter uit Ula (CanCan) heeft inmiddels evenals haar moeder, grootmoeder en overgrootmoeder het predikaat PREFERENTE STAMMOEDER verkregen.
Bounty is evenals haar moeder een zeer vruchtbare koe. Ze heeft in zes jaar tijd 8 acht kalveren grootgebracht.

Ook in de mannelijke lijn fokt Ideale voortreffelijk. Haar zonen scoren goed op keuringen en staan genoteerd in de uitdraai Fokwaarden Blonde d'Aquitaine stieren

Thomas, de Leo-zoon uit Ideale is op de Nationale Blonde d'Aquitaine keuring op 29 november 2003, uitgekozen als het beste Vleestypische dier. De stier heeft vier seizoenen gedekt en heeft inmiddels ruim 300 nakomelingen.

Casper

Casper, een volle broer van Thomas, is op de Nationale Blonde d'Aquitaine keuring op 24 november 2007 te Marienheem reserve kampioen geworden bij de jonge stieren.

CanCan

In de uitdraai Fokwaarden Blonde d'Aquitaine stieren 2008, staan 5 zonen van Ideale vermeld:

*Op de 19e plaats staat de Hublo zoon Napoleon:
Ontw. 105 - Type 105 - Besp.107 - Benen 101 - AV 105 (betrouwbaarheid 54%)

*Op de 23e plaats staat de Bazooka zoon Thor:
Ontw. 103 - Type 106 - Besp.106 - Benen 101 - AV 105 (betrouwbaarheid 53%)

*Op de 119e plaats staat de Sazeau zoon Metropolis:
Ontw. -103 Type 103 - Besp. 103 - Benen 98 - AV 102 (betrouwbaarheid 70%)

*Op de 134e plaats staat de CanCan zoon Raoul:
Ontw. -104 Type 104 - Besp. 102 - Benen 101 - AV 102 (betrouwbaarheid 63%)

*Op de 164e plaats staat de Sazeau zoon Marco:
Ontw. -101 Type 102 - Besp. 102 - Benen 99 - AV 101 (betrouwbaarheid 50%)

 

 

VICTOIRE
Victoie, een Ferrari et dochter uit de oude kampioenskoe ULA. Zij is ook een PREFERENTE STAMMOEDER.

Victoire (AV 87) was een koe met veel rastype en fijnheid en zeer vruchtbaar; vijf kalveren uit drie keer afkalven. Helaas was ze daarna niet meer drachtig te krijgen, vandaar dat besloten is om haar te gebruiken voor ET. 
Ook haar nafok geeft mooie dieren en zorgt daarmee voor een nieuwe foklijn naast die van Fantastic.

PREFERENTE STAMMOEDER uit de lijn ULA - Victoire

GARONNE

Garonne (AV 88) een Ronald dochte uit Victoire (v. Ferrarie et AV 87) heeft inmiddels evenals haar moeder het predikaat PREFERENTE STAMMOEDER verkregen.  Dit op basis van haar eerste vier nakomelingen uit natuurlijke geboorte. 

Inmiddels heeft zij 18 nakomelingen waarvan 6 uit natuurlijke geboorte en 12 via ET.

Haar dochter Lexia was kampioen in 2016 bij de vrouwelijke dieren tot 1 jaar op de keuring in Marienheem.
Haar dochter Normandië was reserve kampioen in 2017 bij de vrouwelijke dieren tot 1 jaar op de NVM in Zwolle
Haar zoon BAC Oregon was één van de duurste stieren op de online veiling in april 2020.

Haar kleindochter Orchidee was kampioen in 2019 bij de vrouwelijke dieren tot 1 jaar op de keuring in Enter. Zij werd tijdens de keuring tevens verkozen tot Miss Future.


FERRARI ET
In 1995 is van de eigen stier Ferrari ET door KI de Toekomst sperma gewonnen. Ferrari ET komt uit de goed fokkende combinatie Dizier x Idole (vader Baricaut)

Uit deze bloedlijn komen ook de stieren; Bazooka (grootvader Ogre), Condor en Arlequin. 

Ferrari ET vererft grote en zware koeien. 
In de Fokwaarden uitdraai Blonde d'Aquitaine Stieren 2009 staat Ferrari ET op de 18e plaats, met de volgende indexcijfers (betrouwbaarheid 58%):
Ontw. 105 - Type 103 - Besp. 100 - Benen 106 - AV 105. 

De stier wordt nog steeds ingezet op het bedrijf. Gelet de punten die zijn nakomelingen krijgen tijdens de bedrijfsinspectie, kan de stier in in d ehuidige tijd nog steeds meekomen. Daarnaast is het een super bevruchter.


Enkele nakomelingen van Ferrari ET:

* Idole

AV 87

m.

Fantastic

* Ivoire

AV 87

m.

Fantastic

* Victoire

AV 87

m.

Ula

* Indula

AV 86

m.

Ula

* Pamela

AV 86

m.

Fantastic

* BAC Romeo

AV 85

m.

Ideale

* Romanche

AV 85

m.

Ideale

* Hugo JE

AV 87

m.

Odilia

* Gidole

AV 85

m

Actrice

* Havane

AV 86

m

Actrice

* Idole

AV 86

m

Ula

* Joshua

AV 85

m

Actrice

* Omega

AV 89

m

Ivoire

* Nevada

AV 86

m

Ivoire

* Noble

AV 86

m

Havanaisse


Fokdoel

Fokdoel
De fokkerij is erop gericht een koe te fokken met een schofthoogte van circa 160 cm met daarbij fijn beenwerk en een zeer goede bespiering. De dieren moeten tevens een goed karakter hebben. Om dit fokdoel te bereiken wordt veel gebruikt gemaakt van kunstmatige inseminatie. Dit biedt de mogelijkheid om voor iedere koe een gerichte stierkeuze te maken. Bij de stierkeuze is de bloedlijn van een stier vaak van doorslaggevende betekenis. 
Er worden zowel stieren van de Midatest als ook particuliere stieren gebruikt.

Afzet
Vrijwel alle kalveren blijven het eerste jaar op het bedrijf. Bij de stieren vindt dan selectie plaats en wordt er een scheiding gemaakt tussen mest- en fokstieren.
De fokstieren vinden hun weg naar collega fokkers. De meststieren worden op 1 jarige leeftijd verkocht of worden op het eigen bedrijf afgemest tot een gewicht van circa 600 kilogram. Daarna worden ze gebruikt voor huisslachting ten behoeve van vleesverkoop.

Het vrouwelijke vee wordt aangehouden voor uitbreiding van de kudde en ter opvulling van natuurlijke uitval. Incidenteel worden fokkoeien en pinken verkocht aan collega fokkers.
Pinken en koeien die geen meerwaarde hebben voor de fokkerij, worden gebruikt als draagmoeders.
Koeien die niet meer geschikt zijn voor de fokkerij worden verkocht voor de mesterij.

KEURINGEN

Nationaal kampioen
Op de natinonale Blonde d'Aquitaine keuring in Marienheem op 29 oktober 2016 is Erve Wiecherdinck er in geslaagd om met de pink Lexia de titel Nationaal kampioen vrouwelijk tot 1 jaar binnen te halen.

Lexia is een Exon dochter uit een Ronald koe (AV 88) en een achter-kleindochter van de kampioenskoe ULA.

Commentaar van de jury:
Veel rastype en volume. Veel fijnheid, best bekken.

Lexia had op de keuring een gewicht van 587 kg.

Lexia

 

Reserve Kampioen
Op de natinonale Blonde d'Aquitaine keuring in Zwolle op 14 oktober 2017 is Erve Wiecherdinck er in geslaagd om met het kalf Normandië de titel Reserve kampioen vrouwelijk tot 1 jaar binnen te halen.

Normandië is een Gaillard dochter uit een Ronald koe (AV 88) en een achter-kleindochter van de kampioenskoe ULA.

Normandië was met haar 6 maanden en 9 dagen het jongste dier op de Blonde d'Aquitaine keurig.

Normandië had op de keuring een gewicht van 375kg.

Normandië

 

Miss Future
Op de keuring in Enter in augustus 2019 is Erve Wiecherdinck er in geslaagd om met het kalf Orchidee de titel Miss Future in de wact te slepen. Naast deze titel, werd Orchidee ook kampioen vrouwelijk ot een jaar..

Orchidee is een Fromant dochter uit Lexia v. Exon (AV 89) en een achter-achter-kleindochter van de kampioenskoe ULA.

Orchidee werd door de jury omschreven als een dier met toekomst, apart dier veel lengte en uitstraling, veel fijnheid.

 

Orchidee Enter

 

Nationaal kampioen
Op de natinonale Blonde d'Aquitaine keuring in Zwolle op 30 november 2019 is Erve Wiecherdinck er in geslaagd om met de stier Pistard het kapioenschap mannelijk tot een 1 jaar binnen te halen.

Pistard is een Horfe zoon uit moeder Ideale AV 87 (v. Gautier, een Mars zoon) 

Pistard had op de keuring een gewicht van 430 kg op een leeftijd van 8 maanden.

Commentaar van de jury:
Fijnheid, bespiering, rastypisch, elegant, veel vlees en goede beenwerk.

Pistard kampioen